svenfifrdees
Menu

AffärsutvecklingAffärsutveckling är inte en enskild aktivitet utan ett begrepp som avser flera aktiviteter inom olika områden, som tillsammans syftar till att utveckla och effektivisera företaget och att uppnå konkurrensfördelar.

Konkurrensfördelar är inte för alltid bestående, utan måste ständigt förnyas och återerövras. En verksamhetsanalys ger vid hand de förändringsbehov som finns i företaget. Utifrån analysen kan vi sedan tillsammans identifiera och dokumentera kritiska processer samt ta fram beslutsunderlag och strategier för en vidareutveckling av företagets verksamhet.

Affärsutveckling kan t.ex vara att införa processer som hjälper företaget att bättre nyttja befintliga resurser, förändra arbetsrutiner, ta fram strategier, planera för produkt-/marknadsexpansion. Implementera ny teknik eller utveckla företagets befintliga IT-stöd. Vi hjälper till genom hela processen och beaktar både inträffade och förväntade förändringar gällande kunder, leverantörer, produktion, marknad, organisation, teknik, och affärsprocesser. Vi utreder också påverkan på ledning, personal, organisation och lönsamhet – både på kort och lång sikt.

För att säkerställa att företagets strategier verkligen omsätts i praktiken, behövs ofta att verksamhetsstyrningen utvecklas och fokuserar på de processer och aktiviteter som är centrala i strategierna. Vi kan verksamhetstyrning.

Vill du veta mer om affärsutveckling och verksamhetsstyrning, kontakta oss - vi berättar gärna.

Besökare

Idag 6

Igår 22

Denna vecka 44

Denna månad 47

Alla 18255

Logga in