svenfifrdees
Menu

Tjänster

Projektledning

ProjektledningProjektformen blir allt vanligare i komplexa och avancerade affärsverksamheter.

Rollen som projektledare kräver en bred kompetens och lång erfarenhet att samla, analysera, leda, utvärdera - för att nå uppsatta mål inom de tidsramar som finns för projektet. Det mest kostnadseffektiva är att köpa in den kompetens som behövs för att driva ett specifikt projekt.

Vi inom LKG Svenska AB har lång yrkeskunskap och erfarenhet av projektledning inom centrala områden som affärsutveckling, verksamhetsstyrning, ekonomi, organisation och marknadskommunikation.

Inom vissa områden så har vi nära samarbete med andra fristående kvalificerade och yrkeserfarna projektledare.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda inom kvalificerad projektledning, kontakta oss - vi berättar gärna.

Affärsutveckling

AffärsutvecklingAffärsutveckling är inte en enskild aktivitet utan ett begrepp som avser flera aktiviteter inom olika områden, som tillsammans syftar till att utveckla och effektivisera företaget och att uppnå konkurrensfördelar.

Konkurrensfördelar är inte för alltid bestående, utan måste ständigt förnyas och återerövras. En verksamhetsanalys ger vid hand de förändringsbehov som finns i företaget. Utifrån analysen kan vi sedan tillsammans identifiera och dokumentera kritiska processer samt ta fram beslutsunderlag och strategier för en vidareutveckling av företagets verksamhet.

Affärsutveckling kan t.ex vara att införa processer som hjälper företaget att bättre nyttja befintliga resurser, förändra arbetsrutiner, ta fram strategier, planera för produkt-/marknadsexpansion. Implementera ny teknik eller utveckla företagets befintliga IT-stöd. Vi hjälper till genom hela processen och beaktar både inträffade och förväntade förändringar gällande kunder, leverantörer, produktion, marknad, organisation, teknik, och affärsprocesser. Vi utreder också påverkan på ledning, personal, organisation och lönsamhet – både på kort och lång sikt.

För att säkerställa att företagets strategier verkligen omsätts i praktiken, behövs ofta att verksamhetsstyrningen utvecklas och fokuserar på de processer och aktiviteter som är centrala i strategierna. Vi kan verksamhetstyrning.

Vill du veta mer om affärsutveckling och verksamhetsstyrning, kontakta oss - vi berättar gärna.

Marknadskommunikation

MarknadskommunikationSystematisk analys och planering är viktiga inslag i all verksamhet. Ett väl utformad marknadsplan och uppföljning är nyckeln till en effektiv marknadskommunikation.

Att marknadsplanera är som att rita en karta för att bättre förstå landskapet dvs marknaden som företaget verkar på, känn din marknad och förbättra sannolikheten att ta ut en optimal och lönsam riktning.

Inom området strategisk marknadskommunikation kan vi erbjuda råd, stöd och praktiskt genomförande av.

  • Marknadsplanering
  • Kommunikationsstrategier
  • Företagsprofilering
  • Kravställande/upphandling

Verksamhetsstyrning

VerksamhetsstyrningAll verksamhet behöver styrning för att nå uppsatta mål och för att hantera resurser effektivt. Behoven varierar inom olika branscher och företag, för att styrningen ska bli optimal så behöver den anpassas efter företagets specifika behov och förutsättningar.

Verksamhetsstyrning innebär att man med olika modeller och verktyg strävar efter att leda, styra och utveckla verksamheten, på ett effektivt sätt. För att styrningen ska bli optimal så behöver den anpassas för varje företag. LKG Svenska AB har lång erfarenhet av verksamhetsstyrning och uppföljning. Vi arbetar processinriktat och fokuserar på de affärsprocesser som centrala i våra kunders strategier, detta för att säkerställa att strategierna verkligen omsätts i praktiken.

Med vår erfarenhet kan vi hjälpa till med att analysera våra kunders specifika behov och identifiera de nyckeltal som är väsentliga för att styra verksamheten. Utifrån detta underlag kan vi skapa de styrinstrument och rapportsystem som behövs, och integrera dem med företagets befintliga system.

Vill du veta mer om verksamhetsstyrning och uppföljning, kontakta oss - vi berättar gärna.

Besökare

Idag 6

Igår 22

Denna vecka 44

Denna månad 47

Alla 18255

Logga in