svenfifrdees
Menu

VerksamhetsstyrningAll verksamhet behöver styrning för att nå uppsatta mål och för att hantera resurser effektivt. Behoven varierar inom olika branscher och företag, för att styrningen ska bli optimal så behöver den anpassas efter företagets specifika behov och förutsättningar.

Verksamhetsstyrning innebär att man med olika modeller och verktyg strävar efter att leda, styra och utveckla verksamheten, på ett effektivt sätt. För att styrningen ska bli optimal så behöver den anpassas för varje företag. LKG Svenska AB har lång erfarenhet av verksamhetsstyrning och uppföljning. Vi arbetar processinriktat och fokuserar på de affärsprocesser som centrala i våra kunders strategier, detta för att säkerställa att strategierna verkligen omsätts i praktiken.

Med vår erfarenhet kan vi hjälpa till med att analysera våra kunders specifika behov och identifiera de nyckeltal som är väsentliga för att styra verksamheten. Utifrån detta underlag kan vi skapa de styrinstrument och rapportsystem som behövs, och integrera dem med företagets befintliga system.

Vill du veta mer om verksamhetsstyrning och uppföljning, kontakta oss - vi berättar gärna.

Besökare

Idag 6

Igår 22

Denna vecka 44

Denna månad 47

Alla 18255

Logga in